نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد

قابليت ثبت پرونده فردي وپزشکي بيماران
ثبت سوابق اعتياد و ترک بيماران و ثبت کليه اطلاعات فردي بيمار
امکان ثبت و محاسبه دارو دريافتي بيماران، آمار دارو مربوط به وزارتخانه و گزارش گيري از انبار دارو

Visualise

صندوق فروش

ايجاد صندوق حسابرسي و اختصاص آن به بهيار و بقيه پرسنل

Research

انبار دارو

ايجاد انبار براي قراردادن دارو براي هر فرد و همچنین براي پيگيري دارو ورودي و خروجي و استفاده آنها

Develop

پرونده پزشکی

ثبت سوابق اعتياد و ترک اعتیاد و همچنین ثبت کليه اطلاعات فردي و پزشکي بيماران

پرونده ی پزشکی بیمار

 • امکان ثبت اطلاعات بيماران
 • امکان ثبت دستورالعمل های پزشکی، پرستار و مشاوره
 • امکان مشاهده سوابق پزشکی بیمار
 • امکان ثبت و گزارش گيري آزمايشات بيماران
 • امکان اتصال به کارت های الکترونیکی
 • امکان ايجاد کارتابل زمانبندي براي پزشک, روانپزشک و...

انبار دارو

 • قابلیت اضافه کردن دارو در انبار

 • مشاهده ی سوابق ورود و خروج دارو

 • تنظیم هشدار عدم و یا کمبود دارو

قابلیت های نرم افزار

 • بدون نیاز به نصب، اجرا توسط مرورگر

 • قابلیت سطح دسترسي براي مدير و پرستار

 • سفارش سازی برنامه بر اساس نیاز مشتری

 • قابلیت مدیریت از طریق اینترنت

 • امکان مشاهده بر روش لپتاپ, تبلت و تلفن همراه

 • امکان اجرا در سخت افزار های ضعیف