آموزش پی ال سی FATEK: آشنایی با رجیستر های PLC FATEK

حافظه های داخلی PLC FATEK:

در این پی ال سی ها رجیستر ها به صورت تک بیتی یا 16 بیتی قابل دسترسی می باشند (رجیستر های 32 بیتی از استفاده ی دو رجیستر 16 بیتی به وجود می آید).

رجیستر ها دارای دو دسته هستند:

رجیستر های معمولی: این رجیستر ها توسط برنامه نویس در برنامه برای نگهداری اطلاعات و اعداد قابل استفاده هستند و بر دو دسته می باشند.

1- Retentive : مقدار موجود در این رجیستر ها با قطع و وصل برق صفر نمی شوند و ماندگار می مانند.
2- Non retentive : مقدار موجود در این رجیستر ها با قطع و وصل برق پاک (صفر) می شوند.

رجیستر های خاص (Special Registers): این رجیستر ها رابط بین اطلاعات CPU و برنامه کربر هستند برای مثال CPU مقدار ساعت و تاریخ داخلی PLC را در رجیستر های R4128 ~ R4133 قابل دسترسی می باشد.

 

رجیستر های بیتی:

X0 ~ X255 ورودی X
Y0 ~ Y255 خروجی Y
M1400 ~ M1911 رجیستر های بیتی معمولی غیر ماندگار M
M0 ~ M1399 رجیستر های بیتی معمولی قابل تنظیم برای ماندگار بودن یا غیر ماندگار بودن M
M1912 ~ M2001 رجیستر های بیتی خاص M

 

تعدادی از رجیستر های بیتی خاص:

توضیحات شماره رجیستر بیت خاص
با یک شدن این بیت CPU به حالت استپ می رود و تمام خروجی ها خاموش می شود و با خاموش و روشن کردن، PLC دوباره RUN می شود M1912
با یک شدن این بیت خروجی های سخت افزاری خاموش می شوند ولی وضعیت خروجی ها در برنامه در همان حالت باقی می مانند M1913
با یک شدن این بیت رجیستر های بیتی غیرماندگار صفر می شوند M1914
با یک شدن این بیت رجیستر های بیتی ماندگار صفر می شوند M1915
با یک شدن این بیت رجیستر های 16 بیتی غیرماندگار صفر می شوند M1916
با یک شدن این بیت رجیستر های 16 بیتی ماندگار صفر می شوند M1917
به وسیله ی ای بیت، CPU هر 0.1 ثانیه یک پالس تولید می کند M1920
به وسیله ی ای بیت، CPU هر 0.01 ثانیه یک پالس تولید می کند M1921
به وسیله ی ای بیت، CPU هر 1 ثانیه یک پالس تولید می کند M1922
به وسیله ی ای بیت، CPU هر 60 ثانیه یک پالس تولید می کند M1923
وقتی CPU از حالت STOP به RUN یا از حالت خاموش به روشن می رود، فقط در اسکن اول برنامه این بیت 1 می شود و تا آخر صفر باقی می ماند. M1924
برای تغییر ساعت و تاریخ داخلی PLC این بیت باید ابتدا 1 شود و پس از تنظیم ساعت و تاریخ دوباره صفر شود M1952
با یک شدن این بیت، وقتی تایمر به مقدار تنظیم شده رسید دراین حالت باقی می ماند M1957

 

تمام رجیستر های خاص از مسیر HELP >> Special Registers قابل دسترسی است.

 

رجیستر های 16 بیتی:

D0 ~ D4000 رجیستر های 16 بیتی معمولی D
D4001 ~ D4095 رجیستر های 16 بیتی خاص D
R0 ~ R3839 رجیستر های 16 بیتی معمولی قابل تنظیم برای ماندگاربودن یا غیرماندگار بودن R
R5000 ~ R8071 رجیستر های 16 بیتی معمولی ماندگار R
R3840 ~ R4200 رجیستر های 16 بیتی خاص R

 

تعدادی از رجیستر های 16 بیتی خاص:

توضیحات شماره رجیستر
رجیستر های ورودی آنالوگ R3840 ~ R3903
رجیستر های خروجی آنالوگ R3904 ~ R3967
تنظیم Baud Rate پورت 0 R4050
مقدار مربوط به تنظیم پارامتر های پورت 1 R4146
مقدار مربوط به تنظیم پارامتر های پورت 2 R4158
مقدار مربوط به تنظیم پارامتر های پورت High Speed 2 R4161
مقدار مربوط به تنظیم پارامتر های پورت 3 R4043
مقدار مربوط به تنظیم پارامتر های پورت 4 R4044
تنظیم پروتکل های ارتباطی پورت های 1 ~ 4 R4047
8 بیت کم ارزش شماره استیشن می باشد (مقدار 8 بیت های با ارزش را برار با مقدار H55 قرار می دهیم) R4055
"پارامتر ثانیه" مربوط به ساعت داخلی CPU R4128
"پارامتر دقیقه" مربوط به ساعت داخلی CPU R4129
"پارامتر ساعت" مربوط به ساعت داخلی CPU R4130
"پارامتر روز" مربوط به تاریخ داخلی CPU R4131
"پارامتر ماه" مربوط به تاریخ داخلی CPU R4132
"پارامتر سال" مربوط به تاریخ داخلی CPU R4133
چندمین روز هفته R4134
زمان اسکن برنامه R4136
رجیستر V برای آدرس دهی غیر مستقیم R4164
رجیستر Z برای آدرس دهی غیر مستقیم R4165
رجیستر P0 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4080
رجیستر P1 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4081
رجیستر P2 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4082
رجیستر P3 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4083
رجیستر P4 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4084
رجیستر P5 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4085
رجیستر P6 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4086
رجیستر P7 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4087
رجیستر P8 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4088
رجیستر P9 برای آدرس دهی غیر مستقیم D4089

 

0 دیدگاه

دیدگاه کاربران

در این قسمت می توانید نظرات، سوالات و درخواست های خودتان را در مورد این مطلب ارسال کنید و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنید.